Πρόσφατη Αρθρογραφία

«Α»

Ο «Α» ξεκίνησε αρχικά σαν ένας προσωπικός χώρος για την κατάθεση απόψεων και προβληματισμών, συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Η ιδέα της ονομασίας αν και είναι  μεν πολιτική και αφορά φυσικά την ανυποταξία απέναντι στο κράτος και την κυρίαρχη ιδεολογία, ωστόσο επιλέχθηκε σαν τίτλος για να τονίσει την ελευθεροτυπία των άρθρων του. Μια ελευθεροτυπία ανεξάρτητη από το ποιους θα στεναχωρήσει κάθε φορά και από την απονοϊματοδότηση λέξεων και ιδεών.

Ως εκ τούτου θα λέγαμε ότι ο «Α» από την ίδρυσή του κιόλας αποτελεί μια αιρετική φωνή, που σε κάθε του γραμμή έχει σαν κριτήριο την υπεράσπιση του ορθολογισμού, σε μια εποχή του παραλόγου, καθώς και τις ιδέες, στην εποχή του ιδεολογικού αχταρμά και της υποκρισίας.

Η ανυποταξία ωστόσο και η συμμετοχή στον κοινό διάλογο δεν είναι μονάχα ατομική υπόθεση. Έτσι, τώρα πλέον που ο «Α» απέκτησε μια ικανή δυναμική και κυρίως φίλους πρόθυμους να τον στηρίξουν αλλάζει, ανοίγει και από σελίδα προσωπικών απόψεων μετατρέπεται σε εφημερίδα ανεξάρτητων κειμένων ιδεολογικής και λογικής πάλης!