Πρόσφατη Αρθρογραφία

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ο πρωτόγονος πολιτισμός μας

«Όλοι οι θεμελιώδεις νόμοι και τα πρωταρχικά δεδομένα της φυσικής επιστήμης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και είναι τόσο σταθερά εδραιωμένα ώστε η πιθανότητα να ανατραπούν κάποτε ως αποτέλεσμα νέων ανακαλύψεων είναι τελείως μακρινή»
A. Michelson, 1899